10. svibnja 2016

Jelena Petrov

Jelena Petrov, magistrica ekonomije iz Splita, zaposlena je u JU RERA SD na pripremi i provedbi projekata financiranih iz sredstava Europske unije od 2009. godine. Od 2015. godine sudjeluje i u radu Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora kao dopredsjednica. Specijalizirala se za razvoj sektora ekološke poljoprivrede, aktivno surađuje s regionalnom udrugom ekoloških proizvođača Dalmacije – Dalmacija EKO, čija je i predstavnica pri IFOAM EU-u i IFOAM-u Agribiomediterraneo.