Višnja Ljubičić 25. rujna 2020

Višnja Ljubičić

Diplomirana pravnica s tri desetljeća radnog iskustva na rukovodećim poslovima u Ministarstvu obrane i Uredu za ljudska prava Republike Hrvatske, posljednjih devet godina na dužnosti je pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Sudjelovala je u izradi prvog Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i drugih politika, strategija i protokola vezanih uz ljudska prava žena i ostvarenje načela ravnopravnosti.

U procesu pridruživanja RH Europskoj uniji bila je koordinatorica i nositeljica izlaganja u području “Anti – diskriminacije” i “Ravnopravnosti spolova” u Poglavlju 19. Socijalna politika i zapošljavanje.