Leila Krešić-Jurić 01. listopada 2020

Leila Krešić-Jurić

Leila Krešić-Jurić je direktorica međunarodnog skupa zdravstvenog turizma HTI Conference & Expo i europske inicijative koja promiče zdravstveni turizam – European HTI Summit.

Fascinirana je turizmom, posvećena izvrsnosti i održivom rastu turizma, kreirajući prilike za povezivanje unutar struke i razvoj turizma kroz radno iskustvo u privatnom i javnom sektoru.

Kao direktor Sektora za turizam pri HGK i član Odbora za turizam Hrvatskog Sabora, doprinijela je izradi sektorskih strategija, politika i zakona te sudjelovala u nekoliko projekata Europske komisije. Prethodno je bila članica uprave turističkih tvrtki Istraturist Umag te Valamar hoteli i ljetovališta.

Ekonomistica je s EMBA diplomom Međunarodne poslovne škole Hult u Londonu.