Predavači 2014

Laura Di Renzo

Laura Di Renzo nositeljica je tri magisterija; iz farmacije, nutricionizma, prehrambene tehnologije, te međunarodnog doktorata o molekularnoj i staničnoj biologiji. Radi kao asistentica i viša istraživačica na Odsjeku za biomedicinu i prevenciju, na smjerovima Klinička prehrana i Nutrigenomika, na medicinskom fakultetu Sveučilišta Tor Vegata u Rimu. Stručnjakinja je za genomsku i mediteransku prehranu. Sudjelovala je → Pročitaj više

Antonia Trichopoulou

Prof. dr. sc. Antonia Trichopoulou, dr.med. je potpredsjednica Helenske Zaklade za Zdravlje I professor emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ateni. Bivša je predsjednica Federacije europskih nutricionističkih društava (FENS). Profesorica Trichopoulou bivša je predsjednica i član brojnih grčkih i Europskih komisija te Odbora Svjetske zdravstvene organizacije. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada, a predsjednik Helenske Republike ju je odlikovao zlatnim → Pročitaj više

J. Alfredo Martínez

Prof. dr. sc. J. Alfredo Martinez profesor je nutricionizma, voditelj Odjela za fiziologiju i prehranu i kodirektor Instituta za hranu i prehrambene znanosti na Sveučilištu u Navarri. Tajnik je Federacije europskih nutricionističkih društava od 2003., a predsjednik Španjolske federacije nutricionizma, hrane i dijetetičara od 2005. Autor je brojnih publikacija i dobitnik međunarodnih nagrada te čest predavač na → Pročitaj više

Antonino De Lorenzo

Prof. dr.sc. Antonino De Lorenzo, dr.med. predaje Hranu i ljudsku prehranu na Sveučilištu Tor Vergata, u Rimu , te je ujedno i direktor Škole za specijalizaciju u Znanosti hrane istoga Sveučilišta. Prof. De Lorenzo  vodio je brojne međunarodne projekte vezane za utjecaj prehrane na ljudsko zdravlje, te je objavio više od 200 radova u međunarodnim znanstvenim → Pročitaj više

Hans Guldbrand

Dr. sc. Hans Guldbrand, dr. med. radi u Odjelu za medicinske i zdravstvene znanosti na Fakultetu zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Linköping. Bio je glavni istraživač nedavno završenog ispitivanja koje proučava mediteransku prehranu, prehranu s niskim udjelom masnoće i prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata te njihov učinak na bolesnike s dijagnosticiranim dijabetesom tipa 2, koje je postiglo neke zanimljive rezultate. → Pročitaj više

Darija Vranešić Bender

Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, dipl. ing., završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, smjer biokemijsko inženjerstvo. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je u prosincu 2005. na području Biotehničkih znanosti, znanstvena grana Nutricionizam. U naslovno zvanje docentice izabrana je u srpnju 2012. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Direktorica je tvrtke Vitaminoteka d.o.o., Zagreb, za → Pročitaj više

Mladenka Šarolić

Dr. sc. Mladenka Šarolić, od travnja 2009. je zaposlena je na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu na radnom mjestu voditelja odsjeka u sastavu odjela Inovacijsko središte. U travnju 2011. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača te sudjeluje u nastavi na odjelima Prehrambene tehnologije i Poljoprivrede krša. Diplomirala je 2001. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu → Pročitaj više

Željko Krznarić

Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. izvanredni je profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskog liječničkog zbora.  Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine.  Magistarski rad iz područja Biomedicine obranio je 1990. godine na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je internu medicinu na KBC Zagreb u periodu od 1988. do 1992. godine. → Pročitaj više

Zvonimir Marijanović

Dr. sc. Zvonimir Marijanović, viši predavač na Odjelu za prehrambenu tehnologiju Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu. Diplomirao je 2006. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu  Sveučilišta u Splitu usmjerenje Kemija i tehnologija mediteranskih kultura (prvi u generaciji). U studenom 2006. god. Sveučilište u Zagrebu mu dodjeljuje priznanje za najbolji studentski rad iz kemije u povodu 100. godišnjice → Pročitaj više

Mauro Serafini

Prof. dr. sc. Mauro Serafini je direktor programa “Funkcionalna hrana i prevencija metaboličkog stresa” na institutu INRAN u Rimu. Predaje modul “ Funkcionalna hrana i prevencija oksidativnog stresa” na diplomskom studiju “Fitoterapija” na Sveučilištu u Sieni, “Prehrambeni antioksidansi i prevencija bolesti” na diplomskom studiju “Prevencija pretilosti” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta “La Sapienza”, “ Hrana, prehrana → Pročitaj više