Biljana Borzan 04. rujna 2020

Biljana Borzan – gošća na 7. Festivalu Taste the Mediterranean

Čast nam je najaviti da će Biljana Borzan, naša europarlamentarka, liječnica i političarka biti posebna gošća sedmog festivala Taste the Mediterranean na kojem će govoriti na panelu posvećenom europskoj strategiji za održivu i zdravu hranu „From Farm to Fork“ (u našem slobodnom prijevodu – S farme na pjat),  za koju je imenovana izvjestiteljicom.

Navedena Strategija sastoji se od 27 konkretnih zakonskih prijedloga i smjernica, s ciljem reforme cjelokupne proizvodnje, prerade, transporta i potrošnje hrane u Europskoj Uniji. Između ostalog, obuhvaća osiguravanje održive proizvodnje hrane, poticanje održivih praksi u sektoru prerade hrane, veleprodaje, maloprodaje, ugostiteljstva i prehrambenih usluga, kao i olakšavanje prelaska na zdravu i održivu prehranu za našu budućnost te smanjivanje gubitka i rasipanje hrane.