Biljana Borzan 18. rujna 2020

Biljana Borzan

Biljana Borzan je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, političarka i liječnica. Rođena je u Osijeku, gdje je 1997. završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij medicine Osijek te se specijalizirala za medicinu rada i sporta. Liječnica je u Osječkom Domu zdravlja od 1997. Služila je kao zamjenica gradonačelnika Osijeka od 2008. do 2009. Na parlamentarnim izborima 2007. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru čija je članica do 2013. U Saboru je bila predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalna pitanja. U Europski parlament izabrana je 2013., 2014. i 2019. godine. Najviše se bavi pitanjima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, zaštitu potrošača, javno zdravstvo te pravima žena. Potpredsjednica je grupe eurosocijalista u Europskom parlamentu od 2019.

Biljana Borzan imenovana je izvjestiteljicom u procesu izrade europske strategije za održivu i zdravu hranu “From Farm to Fork” (u našem slobodnom prijevodu- S farme na pjat) te će na festivalu Taste the Mediterranean kao gost/speaker Festivala sudjelovati u panelu posvećenom Strategiji. Navedena Strategija sastoji se od 27 konkretnih zakonskih prijedloga i smjernica, s ciljem reforme cjelokupne proizvodnje, prerade, transporta i potrošnje hrane u Europskoj Uniji. Između ostalog, obuhvaća osiguravanje održive proizvodnje hrane, poticanje održivih praksi u sektoru prerade hrane, veleprodaje, maloprodaje, ugostiteljstva i prehrambenih usluga, kao i olakšavanje prelaska na zdravu i održivu prehranu za našu budućnost te smanjivanje gubitka i rasipanje hrane.