20. ožujka 2016

Željko Krznarić

Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. izvanredni je profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskog liječničkog zbora.  Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine.  Magistarski rad iz područja Biomedicine obranio je 1990. godine na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je internu medicinu na KBC Zagreb u periodu od 1988. do 1992. godine. Od 1993. godine radi u Internoj klinici  KBC Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju. 

Doktorat znanosti iz područja medicine stekao je 1997. godine na MEF Sveučilišta u Zagrebu  sa temom „Vrijednost kontinuiranog praćenja serumskih koncentracija proteina akutne faze i oligoelemenata u Crohnovoj bolesti“. Užu specijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije položio je 2001. godine, a europsku akreditaciju iz gastroenterologije i hepatologije (Fellow of European Board of Gastroenterology and Hepatology, FEBGH) 2010. godine. U statusu predavača kliničke prehrane (ESPEN Faculty Member). 2004. godine izabran je u zvanje primarijus. Od 2007. pročelnik je Kliničke jedinice za kliničku prehranu KBC Zagreb. Zamjenik je voditelja Studija medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi i na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Član je Povjerenstva za bolničku djelatnost Hrvatske liječničke komore. 

Predsjednik je Hrvatskog društva za kliničku prehranu HLZ-a i rizničar Hrvatskog gastroenterološkog društva. Član je Povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine MZ RH. Član je NESG (Nutritional Education Study Group) ESPEN-a (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) i  predsjednik Adriatic Club of Clinical Nutrition. Član je Upravnog odbora International Confederation for Nutrition Support Organizations (ICNSO) i član American Society of Parenteral and Enteral  Nutrition (ASPEN). Član je WGO (World Gastroenterology Organization) te član Finance Committee of WGO. Član je EAGE (European Association  of Gastroenterology and Endoscopy) i ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization). Član je Trainning Recognition Committee EBGH za akreditiranje europske specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije. 

Predstavnik je HLZ u UEMS-u. Koautor je europske specijalizacije iz  gastroenterologije i hepatologije (EBHG i UEMS-a ). Aktivno sudjeluje u provođenju domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata iz kliničke prehrane, gastroenterologije, upalnih bolesti crijeva te onkologije probavnog sustava u statusu voditelja ili suradnika. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih publikacija, autor i koautor nekolicine sveučilišnih udžbenika i stručnih knjiga. Voditelj je povjerenstva ESPEN LLL (The Life Long Learning) na projektu u okviru EU programa Leonadro da Vinci.  Član je uredničkih odbora i recenzent znanstvenih i stručnih časopisa u zemlji i inozemstvu (Nutrition (SAD), Clinical Nutrition(EU), Clinical Nutrition & Metabolism (Italija), Nutrition & Metabolic Therapy (Poljska), Pharmaca, Croatian Medical Journal, Liječnički vjesnik, Bilten za lijekove KBC Zagreb). 

Održao preko 200 znanstvenih predavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.  Nagrade: Award of Excellence, časopis Nutrition, Syracusa, SAD. Nagrada Rektora Sveučilišta u Plevenu, Bugarska za razvoj znanosti.  Diploma Hrvatskog liječničkog zbora 1999. i 2009. godine.