Veronika Gamulin 16. svibnja 2019

Veronika Gamulin

Veronika Gamulin (1979) povjesničarka je umjetnosti (Sveučilište u Zagrebu), a magistrirala je na studiju Kulturne baštine u Francuskoj (TPTI, Paris 1, Panthéon-Sorbonne).

Njezina istraživanja usmjerena su na povijest obrade ribe u Dalmaciji. Doktorski je kandidat na Sveučilištu u Zadru. Trenutno radi kao kustosica u Muzeju Staroga Grada na otoku Hvaru.