07. svibnja 2018

Sonia Mlayah Hamzaoui

Nutricionistkinja i doktorica sociologije prehrane. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu humanističkih i društvenih znanosti u Tunisu te na istome doktorirala u području Sociologije prehrane.

Trenutno radi kao voditeljica istraživanja na Nacionalnom institutu za baštinu u Tunisu te kao kustosica Muzeja popularne umjetnosti i tradicije u Medini u Tunisu. Radila je u Muzeju civilizacija Europe i Mediterana u Marseilleu kao članica znanstvenog odbora te kao kustos u Nacionalnom muzeju Bardo u Tunisu.

Predavala je na Visokoj školi znanosti i tehnologije zdravlja u Tunisu te na Nacionalnom institutu za prehranu. Sudjelovala je na salonu Food’in Sud, na kulinarskom festivalu Cook&Share Tunis te na projektu MedDiet za promociju mediteranske prehrane kao predavačica i stručnjakinja. Na konferenciji prilikom pokretanja projekta za promociju mediteranske prehrane u organizaciji FAO-a, Instituta za istraživanje razvoja i Nacionalnog instituta za prehranu sudjelovala je kao članica znanstvenog odbora za kulturu. Autorica je brojnih znanstvenih radova te je sudjelovala na nizu konferencija o mediteranskoj prehrani te nematerijalnoj i kulturnoj baštini.