Rut Carek 14. ožujka 2016

Rut Carek

Rut Carek, glavna tajnica Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i voditeljica Službe za UNESCO u Ministarstvu kulture predstavit će projekt Obrazovanje mladih o kulturnoj baštini. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta tiskalo je hrvatsko izdanje UNESCO-ovog obrazovnog materijala za škole Baština u rukama mladih te je organiziralo seminare za učitelje na temu obrazovanja u baštini i implementacije udžbenika u cijeloj Hrvatskoj. Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO održali su više seminara i konferencija iz svih područja kulturne baštine te organizirali edukativne seminare za mlade na temu kulturne baštine. Ministarstvo kulture potiče održiv razvoj, umjetnost i umjetničko obrazovanje u svrhu promicanja interkulturnog dijaloga i socijalne kohezije. Udžbenik Svjetska baština u rukama mladih potiče mlade da rade na očuvanju i promicanju materijalne i nematerijalne baštine te promiče umjetničko obrazovanje u najširem smislu. Briga za baštinu u svjetskim i međunarodnim okvirima zasigurno je jedna perspektivnijih ideja nastalih u okviru UNESCO-ovih Konvencija iz 1972. i 2003. Njene temeljne postavke, o univerzalnoj baštini čovječanstva, prihvaćene su u svim zemljama svijeta, jer je baština spona među različitim narodima. Priručnik, kao i cijeli projekt zasigurno poučava mlade kao buduće graditelje o kulturi dijaloga i zajedništvu, važnosti prenošenja materijalne i nematerijalne baštine.