20. ožujka 2016

Mauro Serafini

Prof. dr. sc. Mauro Serafini je direktor programa “Funkcionalna hrana i prevencija metaboličkog stresa” na institutu INRAN u Rimu. Predaje modul “ Funkcionalna hrana i prevencija oksidativnog stresa” na diplomskom studiju “Fitoterapija” na Sveučilištu u Sieni, “Prehrambeni antioksidansi i prevencija bolesti” na diplomskom studiju “Prevencija pretilosti” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta “La Sapienza”, “ Hrana, prehrana i zdravlje” na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor Serafini bio je gostujući profesor na Zavodu za upale na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Kyotu i dobitnik stipendije Japanskog društva za promotivne znanosti. Profesor Serafini doktorirao je na eksperimentalnoj fiziopatologiji na Sveučilištu u Paviji. Dvije godine proveo je kao gostujući znanstvenik u laboratoriju prehrambene imunologije na HNRC-u Sveučilišta Tufts proučavajući ulogu vitamina E u imunološkom sustavu tijekom starenja ljudi. Objavio je više od 100 međunarodnih znanstvenih radova na području prehrambene modulacije oksidativnih i upalnih stresova.

Profesor Serafini bio je autor vrlo citiranog rada o antioksidativnoj ulozi čaja, biljne hrane i čokolade objavljen u Lancet, Gastroenterology and Nature časopisu. Istraživački interes profesora Serafinija uključuje utjecaj hranidbenih udruga na in vivo antioksidativna svojstva biljne hrane, razumijevanje mehanizma djelovanja endogenih i prehrambenih antioksidanta u prevenciji bolesti, povezanost redoks i upalnog stanja u ljudi i ekološki utjecaj hrane i prehrane. Profesor Serafini nedavno je postao FAO-v konzultant za aspekte otpada hrane i zdravlja. Profesor Serafini bio je član ILSI Europe Task forces „Nutrition and Immunity in Man“ i „PASSCLAIM“. Urednik je JFCA časopisa, Nutrition and Aging časopisa i recenzent u mnogim znanstvenim časopisima.