20. ožujka 2016

Laura Di Renzo

Laura Di Renzo nositeljica je tri magisterija; iz farmacije, nutricionizma, prehrambene tehnologije, te međunarodnog doktorata o molekularnoj i staničnoj biologiji. Radi kao asistentica i viša istraživačica na Odsjeku za biomedicinu i prevenciju, na smjerovima Klinička prehrana i Nutrigenomika, na medicinskom fakultetu Sveučilišta Tor Vegata u Rimu. Stručnjakinja je za genomsku i mediteransku prehranu. Sudjelovala je na brojnim konferencijama i kongresima o temama vezanim za ljudsku prehranu i prehrambenu genomiku, te je objavila preko 60 publikacija u znanstvenim časopisima; Autorica je dvanaest popularnih knjiga.