Krunoslav Cukrov 14. ožujka 2016

Krunoslav Cukrov

Tema prezentacije će biti “Očuvanje mediteranske prehrane kroz kulturni turizam”. Kroz temu će prikazati svoja iskustva iz kušaone maslinovog ulja u sklopu etnografske zbirke i iskustva sa 1. izložbe mediteranske prehrane u Cilentu, Italia prošle godine, te primjer hotela Velaris na Braču.