16. svibnja 2019

Ivo Duboković

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, radio je kao menadžer, direktor marketinga i direktor. Predavač je na veleučilištu VERN’, na kolegijima Osnove marketinga, Promocija, Marketing u poduzetništvu.

Vlasnik je vinarije Duboković te je upoznat sa svim elementima proizvodnog procesa u proizvodnji vina i maslinovih ulja. Poznavatelj je kulture hrane, kulinarstva i vina, kroz umijeće uživanja, očuvanja tradicije, visokog stupnja implementacije novih tehnologija, novih trendova i nasljeđa.