Riccardo Franciolini 19. travnja 2019

Dr Riccardo Franciolini

Nakon diplome iz srednjovjekovnoj povijesti, neko vrijeme odlučio je provesti kao sirar na organskoj farmi, te radeći kao stručnjak za planiranje gradova i podršku zajednice Zapatista u Chiapasu. U istom razdoblju sudjelovao je u karavani Terra e libertà / Critical wine i dobio kvalifikaciju sommeliera. Zatim se ponovno pridružio studiju te doktorirao na temi ekonomije ruralnog razvoja (PhD AGR01) na Sveučilištu u Firenci.

U suradnji sa Sabrinom Sganga iz Controradija realizirao je radio program Parole Contadine. Od 2009. radi u Rete Semi Rurali gdje koordinira tajništvo RSR-a i projekt biljnih genetskih resursa (RGV)/FAO s Ministarstvom poljoprivrede, prehrane i šumarstva.