Predavači 2014

Tea Bilušić

Dr. sc. Tea Bilušić, redovna je profesorica na Zavodu za prehrambenu tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Diplomirala je 1996. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine stekla je akademski stupanj magistra biotehničkih znanosti, grana nutricionizam. Na istom je fakultetu doktorirala godine 2004. na temi o antioksidacijskom → Pročitaj više