Brigida Marovelli 18. travnja 2019

Brigida Marovelli

Brigida Marovelli doktorirala je socijalnu antropologiju na Sveučilištu Brunel, West London, u Velikoj Britaniji, s tezom koja istražuje dinamičan odnos između mjesta, povijesti i krajolika u urbanom prehrambenom tržištu u Cataniji, Sicilija. Njezin se rad bavi složenom raspravom o tržištu kao društvenom sustavu, u kojem su kulturni i ekonomski elementi isprepleteni.

Njezini istraživački interesi uključuju studije o hrani, antropologiju okoliša, urbane studije, kulturne i rodne studije, socijalnu politiku u praksi, ekonomsku antropologiju i antropologiju Europe. Osim što je visoko kvalificirani istraživač, ona je također strastveni aktivist hrane. Suosnivačica je organizacije Dinner Exchange, čiji je cilj potaknuti raspravu o održivosti i rasipanju hrane. Brigida je organizirala kampanje protiv rasipanja hrane i siromaštva, surađujući s međunarodnim dobrotvornim organizacijama, institucijama, i mnogim ljudima koji su uključeni u alternativne mreže hrane diljem Europe.