20. ožujka 2016

Antonino De Lorenzo

Prof. dr.sc. Antonino De Lorenzo, dr.med. predaje Hranu i ljudsku prehranu na Sveučilištu Tor Vergata, u Rimu , te je ujedno i direktor Škole za specijalizaciju u Znanosti hrane istoga Sveučilišta. Prof. De Lorenzo  vodio je brojne međunarodne projekte vezane za utjecaj prehrane na ljudsko zdravlje, te je objavio više od 200 radova u međunarodnim znanstvenim časopisima. Predsjednik Nacionalnog Instituta za Mediteransku prehranu i Nutrigenomiku, prof. De Lorenzo posebnu je pažnju posvetio održivosti biološke poljoprivrede u odnosu na ekonomske i ambijentalne parametre, te u odnosu na ljudsko zdravlje.