19. travnja 2016

Anna Cellamare

Umjetnica i autorica čiji se umjetnički izričaj temelji na istraživanju predmeta i materijala korištenjem tradicionalnih i jestivih materijala. Istražuje društvene dinamike kroz umjetničke procese, obrazovanje i taktilni doživljaj kroz organske tvari pritom ističući dubinski sklad odnosa između evolucije hrane i ljudskih bića. www.cartaelatte.it