Adela Duboković 13. svibnja 2019

Adela Duboković

Studirala je na Filozofskom fakultetu te na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Diplomirani je politolog iz područja Međunarodne politike. Usavršavala se na Sveučilištu u Grazu, na Autonomnom sveučilištu u Barceloni te na Europskom institutu u Luxembourgu. Znanje je stjecala i u Francuskoj, u Regionalnoj školi za javnu upravu. Radila je kao turistički pratitelj za engleski i talijanski jezik.

Godinu dana radila je kao savjetnica za pitanja vezana za EU u uredu premijera te u Ministarstvu uprave kao stručni suradnik i savjetnik.

Od 2012. do 2014. radila je u JU RERA S.D. (Javna ustanova za razvoj i koordinaciju Splitsko-Dalmatinske županije) kao project manager za regionalni razvoj i održivi turizam te kao project manager u centru za aktivni i održivi razvoj Dalmacije „Dalmatica Viva“.

Od 2014. do 2016. radila je kao voditeljica LAG-a ŠKOJI za provođenje lokalne razvojne strategije.

Od 2016. godine radi kao voditeljica FLAG-a ŠKOJI za ruralni razvoj te razvoj područja koji ovise o ribarstvu.